XIII KONFERENCJA
Naukowo - Szkoleniowa
MECHANIKI PĘKANIA
5 -7 IX.2011, Opole

GALERIA ZDJĘĆ XIII KMP

ORGANIZATORZY

Na kolejną, trzynastą Konferencję Mechaniki Pękania organizatorzy zapraszają tym razem do Opola wszystkich tych, którzy zainteresowani są tematyką Mechaniki Pękania, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji oraz problemami oceny wytrzymałości elementów zawierających pęknięcia. Oprócz charakteru naukowego, włączone zostaną elementy szkoleniowe, które realizowane będą w postaci plenarnych wykładów zamawianych z zakresu zmęczenia i mechaniki pękania.

Prace zgłaszane na Konferencję będą podlegały kwalifikacji przez Komitet Naukowy. Organizatorzy, chcąc zapewnić jak najszerszą dyskusję nad wszystkimi przyjętymi referatami przewidują - obok referatów sesyjnych – także prezentacje prac na specjalnej sesji plakatowej. Ze względu na udział uczestników z zagranicy przewiduje się równoległe sesje w języku polskim i angielskim.

XIII Konferencja jest elementem działalności European Structural Integrity Society. Dlatego też, w ramach opłaty konferencyjnej zastaną opłacone składki ESIS, jako opłata zbiorowa członków Polskiej Grupy Mechaniki Pękania.

KOMITET NAUKOWY

Alexander BALITSKII (Ukraine)
Dariusz BOROŃSKI (Poland)
Josef ČAČKO (Slovak Republic)
Andrea CARPINTERI (Italy)
Xu CHEN (China)
Marcin CHRZANOWSKI (Poland)
Jaime DOMINGUEZ (Spain)
Alfonso FERNANDEZ-CANTELI (Spain)
Manuel FREITAS (Portugal)
Janusz GERMAN (Poland)
Takamoto ITOH (Japan)
Hieronim JAKUBCZAK (Poland)
Erland JOHNSON (Sweden)
Jerzy KALETA (Poland)
Katsuyuki KIDA (Japan)
Dorota KOCAŃDA (Poland)
Janusz KOLENDA (Poland)
Daniel KUJAWSKI (USA)
Ewald MACHA (Poland)- wice-przewodniczący
Frank MOREL (France)
Andrzej NEIMITZ (Poland) - przewodniczący
Tadeusz NIEZGODZIŃSKI (Poland)
Hryhoriy NYKYFORCHYN (Ukraine)
Jerzy OKRAJNI (Poland)
Thierry PALIN-LUC (France)
Jaroslav POLÁK (Czech Republic)
Jaroslav POKLUDA (Czech Republic)
Manuela SANDER (Germany)
Andrzej SEWERYN (Poland)
Valery SHLYANNIKOV (Russia)
Małgorzata SKORUPA (Poland)
Luca SUSMEL (Italy)
Józef SZALA (Poland)
Joury TEMIS (Russia)
Laszlo TÓTH (Hungary)
Valery TROSHCHENKO (Ukraine)
Michael VORMWALD (Germany)
Petro YASNIY (Ukraine)


KOMITET ORGANIZACYJNY

Ewald MACHA - przewodniczący
Dariusz ROZUMEK – sekretarz
Zbigniew MARCINIAK
Roland PAWLICZEK
Joanna DROZD
Magdalena FILIPEK


TEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja obejmuje szeroki zakres tematyki klasycznej mechaniki pękania, a zwłaszcza:

A. Metody doświadczalne w mechanice pękania
B. Metody obliczeniowe, analityczne i numeryczne
C. Modelowanie wieloskalowe w mechanice pękania
D. Wpływ mikrostruktury na proces pękania
E. Pękanie zmęczeniowe
F. Pękanie kompozytów
G. Wpływ środowiska zewnętrznego (temperatury i środowiska agresywnego) na przebieg pękania
H. Zagadnienia dynamiczne w mechanice pękania
I. Zastosowanie inżynierskie mechaniki pękania
J. Inne (niewymienione)


MIEJSCE KONFERENCJI

Miejscem spotkania będzie budynek „Łącznik” Politechniki Opolskiej w Opolu mieszczący się przy ul. Mikołajczyka. Obrady będą się odbywały w aulach, zaś sesja plakatowa ulokowana zostanie w holu.


SEKRETARIAT KONFERENCJI

Uczestnicy konferencji proszeni są o przesyłanie zgłoszeń, streszczeń artykułów na adres sekretariatu konferencji.

"XIII Konferencja Mechaniki Pękania"
Dariusz ROZUMEK
Politechnika Opolska
ul. Mikołajczyka 5
45-271 Opole
Tel. (77) 40 06 189
Fax. (77) 40 06 343
e-mail: d.rozumek@po.opole.pl


KALENDARIUM


OPŁATA KONFERENCYJNA

Ustalone zostały koszty konferencji w wysokości:

1000 zł (jeśli wpłata nastąpi przed dniem 20.06.2011)
1200 zł (jeśli wpłata nastąpi po 20.06.2011)
Opłata konferencyjna obejmuje drukowane materiały konferencji w postaci książki z abstraktami i płytą CD z pełnymi referatami, opłatę członkowską ESIS, obiady, przerwy kawowe oraz wycieczkę do pałacu w Mosznej i uroczystą kolację.

Wpłaty należy kierować na adres i konto podane poniżej. Ważne jest, by na przelewie bankowym umieścić następujące dane.

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddz. Opole
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
NIP: 526-17-23-674

Konto Konferencji:
Millennium Bank S.A.
ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole
nr konta: 43 1160 2202 0000 0000 6013 7508

Proszę o podanie nazwiska uczestnika oraz symbolu konferencji
XIIIKMP


ZAKWATEROWANIE

W kwestii zakwaterowania należy kontaktować się bezpośrednio z hotelem.

Organizatorzy oferują zakwaterowanie w Hotelu FESTIVAL (niedaleko miejsca konferencji).
Hotel Festival
ul. Oleska 86
45 - 222 Opole
Recepcja:
tel. +48 77 427 55 55, 442 33 33
fax: +48 77 427 55 19
e-mail: recepcja@festival.com.pl

Organizatorzy sugerują rozważenie zakwaterowania w tanim Hotelu Sokrates.
Sokrates Hostel
ul. Malopolska 22
45-301 Opole
tel. +48 77 457 65 40
tel./fax +48 77 455 75 04

Dojście z hotelu do miejsca konferencji zajmuje ok. 20 min.

Inne hotele w centrum miasta w pobliżu dworca PKP i PKS:
Hotel VENEDA
Hotel MERCURE
Hotele są odległe ok. 3 km od miejsca konferencji.


INFORMACJE DLA AUTORÓW

DO POBRANIA WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI Program Konferencji

Zgłoszenie uczestnictwa:
Rejestracja uczestnictwa w konferencji odbywa się poprzez przesłanie karty zgłoszenia stanowiącej część komunikatu. Zgłoszenia należy przesłać na adres: d.rozumek@po.opole.pl.

Do pobrania:
1-szy komunikat: DOC PDF
Karta rejestracyjna: DOC PDF


Zgłoszenie artykułu:
Streszczenie (do 3 stron) oraz pełny tekst pracy (do 20 stron) w języku polskim lub angielskim należy przesłać na adres d.rozumek@po.opole.pl

Do pobrania instrukcje dla autorów:
Streszczenie: DOC PDF
Pełny artykuł: DOC PDF


PREZENTACJE
Referaty będą przedstawiane jako prezentacje lub plakaty.
Organizatorzy zapewniają komputer z rzutnikiem multimedialnym oraz rzutnik pisma do folii.
Prezentacje należy przygotować w formacie MS Power Point v. 2003 lub na foliach.
Do prezentacji można wykorzystać również program Adobe Reader.

PLAKAT:

  1. Rozmiar plakatu: proszę nie przekraczać rozmiaru 800mm (szerokość) x 1000mm (wysokość).
  2. Proszę zamieścić na plakacie: